Skip links

Klauzula Karna w ubezpieczeniu Allianz Skarbowy

Nowość wśród naszych ubezpieczeń

Dnia 21 maja 2015 r. Risk Partner przy współpracy z TUiR Allianz Polska oraz Instytutem Studiów Podatkowych wdrożył do sprzedaży Klauzulę ubezpieczenia kosztów postępowań karnych, w związku z prowadzeniem spraw gospodarczych. Jest to rozszerzenie zakresu produktu Allianz Skarbowy (dawniej Allianz Księgowy), dzięki któremu Ubezpieczone osoby otrzymają refundację kosztów adwokata podczas stawianych zarzutów karnych dotyczących przestępstw gospodarczych ściganych od 2013 już nie tylko z Kodeksu Karnego Skarbowego ale i Kodeksu Karnego.