Skip links

Allianz Podatnik

Ubezpieczenie dla firmy związane z ochroną na wypadek:

kontroli fiskusa lub ZUS lub PFRON w Twojej firmie

sporu z organami podatkowymi, ZUS lub PFRON

Kiedy zadziała ochrona?

Allianz Podatnik to ubezpieczenie pomocy prawnopodatkowej.

Ochrona zaczyna działać gdy rozpoczyna się kontrola podatków Twojej firmy

Partnerem Allianz w tym ryzyku jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Istotą jest sfinansowanie kosztów pomocy prawnopodatkowej w momencie kontroli podatkowej, celno-skarbowej, ZUS lub PEFRON

Również sfinansowanie kosztów obsługi sporu podatkowego, sporu z ZUS, sporu z PEFRON.

Dla kogo?

To ubezpieczenie dla firm, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz innych podmiotów, które występują w roli podatnika, płatnika lub inkasenta podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

W ubezpieczeniu mamy nielimitowaną sumę ubezpieczenia. Ubezpieczenie w swoim zakresie obejmuje:

Zakres podstawowy

Trzy spory podatkowe oraz dotyczące egzekucji należności podatkowych:

ochroną objęte są spory dotyczące wszystkich rodzajów podatków (VAT, CIP, PIT, akcyza, podatek od nieruchomości, itd.)

ochrona dotyczy wszystkich instytucji jakie mogą Cię kontrolować w zakresie podatków (US, UCS, urząd gminy czy miasta)

Zakres dodatkowy

Trzy sporu z ZUS oraz egzekucja należności ZUS

ochroną objęte są spory wszystkich rodzajów składek odprowadzanych do ZUS

ochrona dotyczy wszystkich instytucji jakie mogą Cię kontrolować jako płatnika składek (ZUS, PEFRON)

Jeden spór dla Członków Zarządu

art. 116 i 116a ordynacji podatkowej definiuje odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki

ochrona dotyczy pomocy prawnej dla Ciebie w związku z tymi obowiązkami

Jeden spór w zakresie podatków prywatnych

ochrona dla każdej osoby fizycznej na wypadek sporu z fiskusem w zakresie podatków prywatnych (np. związanych z ustaleniem źródeł dochodów)

Trzy spory w zakresie środków publicznych

Ochrona prawna dla firmy na wypadek sporu z organem kontrolującym zasadność otrzymania i wydatkowania środków publicznych, między innymi z tzw. tarczy antykryzysowych

Co daje nasze ubezpieczenie?

gdy dojdzie do sporu podatkowego sprawa zajmują się specjaliści z ISP, a zarząd i pracownicy mogą skupić się na dalszym prowadzeniu firmy

koszt zakupu polisy jest nieporównywalnie niższy od wynajęcia profesjonalnej
firmy doradztwa podatkowego. Koszty pracy doradcy pokrywane są bezpośrednio przez Allianz

w przypadku kontroli podatkowej/celno-skarbowej w firmie wiesz do kogo się zgłosić, nie musi tracić czasu na szukanie specjalistów i pomocy z zewnątrz

Jak zgłosić szkodę z polisy?

W przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem zgłoś się do Biura Obsługi Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.: e-mail: biuro.obsługi@isp-modzelewski.pl, tel. 22 810 36 73 lub 22 810 87 80 poniedziałek– piątek w godzinach 9.00–17.00

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały:

OWU_Allianz-Podatnik.pdf

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych “Allianz Podatnik”.

Pobierz

Allianz-Podatnik-karta-produktu-IDD.pdf

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

Pobierz

Nasze usługi

Sprawdź też inne możliwości ochrony dla firm, które przygotowaliśmy

Allianz Skarbowy

Ubezpieczenie ryzyka związanego z odpowiedzialnością karnoskarbową.

Więcej

Allianz Podatnik

Ubezpieczenie ryzyka związanego z kontrolą podatkową.

Więcej

Allianz Doradca

Ubezpieczenie ryzyka związanego z problemami prawnopodatkowymi.

Więcej