Skip links

Allianz Skarbowy

Cover of risks related to:

karnoskarbową osoby fizycznej zarządzającej firmą

pracowniczą osoby wykonującej czynności księgowe

Kiedy zadziała ochrona?

Allianz Skarbowy is indemnity-based insurance.

Cover is activated:

gdy zostają Ci postawione zarzuty z Kodeksu Karnego Skarbowego (Ochrona Prawna) lub

gdy Pracodawca rości do Ciebie o odszkodowanie za narażenie firmy na stratę finansową w ramach wykonywania czynności służbowych (Odpowiedzialność Cywilna)

gdy Pracodawca rości do Ciebie o odszkodowanie za narażenie firmy na stratę finansową w ramach wykonywania czynności służbowych (Odpowiedzialność Cywilna)

Cover extends to all claims related to your liability for tax, financial and accounting matters for which you are responsible and have been responsible in the past. What matters is that your act or omission giving rise to this liability must be discovered during the insurance period.

Allianz pays indemnity when a claim is accepted, a settlement is made or a court issues a final and unappealable decision.

Dla kogo?

This insurance has been designed for anyone who is liable in connection with the performance of their profession or role. Are you a board member, owner, CFO, accountant or employee of an accounting and payroll department? Allianz Skarbowy may be the kind of cover that you need.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

The cover includes:

Legal expences cover
If criminal charges are brought against you in connection with your professional activities – including those related to managing a company or leading an accounting team – Allianz will pay the associated legal expenses.

The insurer will reimburse you for:

reprezentującego Cię adwokata w sprawie karnoskarbowej

powołania biegłych

przygotowanie ekspertyz

The insurer will reimburse you for:

wynikające z nakładanych kar finansowych i

będących następstwem postepowania karnego skarbowego.

Civil liability cover
If your employer suffers a financial loss as a result of your error, Allianz will cover the employer’s claim against you. You will be covered also if you are hired based on a contract of mandate or as an independent, self-employed contractor.

The insurer will pay a claim made by your employer/principal:

zgodnie z regulacjami określonymi dla Pracowników w Kodeksie Pracy

także jeżeli strata finansowa wynika ze zniszczenia, zagubienia lub utraty powierzonych Ci dokumentów

The insurer will pay your expenses related to:

z zasadnością postawionych Ci zarzutów

z ustanowieniem zastępstwa procesowego w postepowaniu cywilnym lub karnym

z wynagrodzeniem powołanych ekspertów

Co daje nasze ubezpieczenie?

Full cover in all cases related to criminal and tax liability (even when the law changes)

The insurer pays unexpected and often considerable expenses

Liability under criminal tax law and employment law cannot be avoided or transferred to another person – you are always responsible

Jak zgłosić szkodę z polisy?

If an insured event occurs, contact the Corporate Claims Department at the head office of TUiR Allianz Polska S.A. by email at szkody.korporacyjne@allianz.pl or by facsimile sent to 22 567 40 33.

Would you like to know more? Download our reference materials.

OWU_Allianz-Skarbowy.pdf

Ogólne warunki ubezpieczenia “Allianz Skarbowy”.

Pobierz

OWU_Allianz-Skarbowy-Instrukcja.pdf

Karta produktu “Allianz Skarbowy”.

Pobierz

Our products

Check out another insurances for your company

Allianz Skarbowy

Ubezpieczenie ryzyka związanego z odpowiedzialnością karnoskarbową.

Więcej

Allianz Podatnik

Ubezpieczenie ryzyka związanego z kontrolą podatkową.

More

Allianz Doradca

Ubezpieczenie ryzyka związanego z problemami prawnopodatkowymi.

More