Skip links

Allianz Skarbowy

Ubezpieczenie ryzyka związanego z odpowiedzialnością:

karnoskarbową osoby fizycznej zarządzającej firmą

pracowniczą osoby wykonującej czynności księgowe

Kiedy zadziała ochrona?

Allianz Skarbowy to ubezpieczenie działające na zasadach odszkodowania.

Ochrona zaczyna działać:

gdy zostają Ci postawione zarzuty z Kodeksu Karnego Skarbowego (Ochrona Prawna) lub

gdy Pracodawca rości do Ciebie o odszkodowanie za narażenie firmy na stratę finansową w ramach wykonywania czynności służbowych (Odpowiedzialność Cywilna)

gdy Pracodawca rości do Ciebie o odszkodowanie za narażenie firmy na stratę finansową w ramach wykonywania czynności służbowych (Odpowiedzialność Cywilna)

Ochronie podlegają wszystkie roszczenia związane z Twoją odpowiedzialnością za sprawy finansowo-księgowe i podatkowe, za które odpowiadasz i odpowiadałeś w przeszłości. Ważne by do ujawnienia tego działania/zaniechania doszło w okresie ubezpieczenia.

Allianz wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia, ugody, lub prawomocnego orzeczenia sadu.

Dla kogo?

Jeżeli w związku z wykonywanym zawodem lub pełnioną funkcją podlegasz odpowiedzialności karnoskarbowej to ubezpieczenie jest dla Ciebie. Czyli jeżeli jesteś Członkiem Zarządu, Właścicielem firmy, Dyrektorem finansowym, Księgową lub Pracownikiem struktur księgowych i kadrowych zastanów się czy nie potrzebujesz takiej ochrony?

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Ubezpieczenie ma w swoim zakresie obejmuje:

Ochrona Prawna
Jeżeli w związku z wykonaniem przez Ciebie czynności zawodowych – także tych związanych z zarzadzaniem firmą lub kierowaniem zespołem księgowych – zostaną postawione Tobie zarzuty karnoskarbowe Allianz zrefunduje związane z tym koszty.

Ubezpieczyciel refunduje wydatki poniesione na:

reprezentującego Cię adwokata w sprawie karnoskarbowej

powołania biegłych

przygotowanie ekspertyz

Ubezpieczyciel refunduje wydatki poniesione przez Ciebie:

wynikające z nakładanych kar finansowych i

będących następstwem postepowania karnego skarbowego.

Odpowiedzialność cywilną
Jeżeli Twój pracodawca poniesie stratę finansową w wyniku Twojego błędu, Allianz pokryje takie roszczenie kierowane przez pracodawcę do Ciebie. Będziesz miał także ochronę jeżeli jesteś zatrudniony na podstawie umowy zlecenie lub samozatrudnienia.

Ubezpieczyciel pokryje roszczenie Pracodawcy/Mocodawcy:

zgodnie z regulacjami określonymi dla Pracowników w Kodeksie Pracy

także jeżeli strata finansowa wynika ze zniszczenia, zagubienia lub utraty powierzonych Ci dokumentów

Ubezpieczyciel pokryje Twoje wydatki związane:

z zasadnością postawionych Ci zarzutów

z ustanowieniem zastępstwa procesowego w postepowaniu cywilnym lub karnym

z wynagrodzeniem powołanych ekspertów

Co daje nasze ubezpieczenie?

pełna ochrona w każdym przypadku związanym z odpowiedzialnością karnoskarbową (nawet gdy zmieniają się przepisy)

ubezpieczyciel finansuje niespodziewane i często wysokie wydatki

odpowiedzialności karnoskarbowej i pracowniczej nie można uniknąć, ani przenieść na inną osobę – zawsze jesteś odpowiedzialny

Jak zgłosić szkodę z polisy?

W przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem zgłoś się do Departamentu Szkód Korporacyjnych w Centrali TUiR Allianz Polska S.A.
e-mail:szkody.korporacyjne@allianz.pl lub faksem na nr 22 567 40 33

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały:

OWU_Allianz-Skarbowy.pdf

Ogólne warunki ubezpieczenia “Allianz Skarbowy”.

Pobierz

OWU_Karta_Produktu_IDD.pdf

Karta produktu “Allianz Skarbowy”.

Pobierz

Nasze ubezpieczenia

Sprawdź też inne możliwości ochrony dla firm, które przygotowaliśmy

Allianz Skarbowy

Ubezpieczenie ryzyka związanego z odpowiedzialnością karnoskarbową.

Więcej

Allianz Podatnik

Ubezpieczenie ryzyka związanego z kontrolą podatkową.

Więcej

Allianz Doradca

Ubezpieczenie ryzyka związanego z problemami prawnopodatkowymi.

Więcej