Skip links

Polityka prywatności

Risk Partner Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są przez Risk Partner Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz polskich przepisów wykonawczych do powyższego rozporządzenia.

Risk Partner Sp. z o.o. zapewnia realizację uprawnień wynikających z w/w regulacji, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami.

Użytkownicy podają w portalu swoje dane osobowe dobrowolnie.

Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. Risk Partner Sp. z o.o. przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika zamówione komunikaty informacyjne, promocyjne i ofertowe, po wyrażeniu przez niego zgody.

Risk Partner Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia ich danych po przez wysłanie e-maila na adres: kontakt@risk-partner.pl z dopiskiem “dane osobowe”.

Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych na naszej stronie bądź korzystania z usług Risk Partner Sp. z o.o., , prosimy przesyłać do inspektora danych osobowych na adres e-mailowy kontakt@risk-partner.pl