Skip links

18 lat polisy Allianz Podatnik

W 2023 roku będziemy świętować osiemnastolecie polisy Allianz Podatnik. To chyba najlepszy czas, aby przypomnieć trzy najważniejsze zalety tego już pełnoletniego produktu ubezpieczeniowego:

  1. Nielimitowana suma ubezpieczenia – całość kosztów, wygenerowanych przez prawników reprezentujących interesy Klienta, którzy zaczynają swoją pracę już w momencie otrzymania zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, przez wszystkie etapy sporu, aż do ostatecznego rozstrzygnięcia przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  2. Pełne pokrycie retroaktywne – chronimy wszystkie zdarzenia, które rozpoczną się w czasie trwania polisy, pomimo tego, że ich źródło może być w przeszłości, w okresie, kiedy Klient nie był ubezpieczony.
  3. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – jedna z największych kancelarii doradztwa podatkowego to podmiot, który od samego początku uczestniczy w procesie likwidacji szkód – to pracownicy ISP, z dużymi sukcesami, reprezentują naszych Klientów.