Skip links

KAS – Krajowa Administracja Skarbowa

Z dniem 1 marca 2017 r. wprowadzona została Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).  Na mocy ustawy o KAS uległa zmianie struktura organizacyjna całości aparatu skarbowego i celnego.

Co się zmieniło?

Od 1 marca 2017 r. kontrolę celno-skarbową będą prowadzić urzędy kontroli-celnoskarbowej, wiąże się to z wieloma zmianami w odniesieniu do dotychczasowej kontroli skarbowej.  Zmianie ulega sposób wszczynania kontroli, tzn. kontrola celno-skarbowa będzie wszczynana na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Oznacza to, że kontrola rozpoczyna się w tym samym dniu, w którym zostaje przedłożone podatnikowi upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, a w przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy oraz okoliczności faktyczne uzasadniają  niezwłoczne przeprowadzenie kontroli, jest ona wszczynana na podstawie okazywanej legitymacji służbowej.

Leave a comment