Skip links

Jakie branże są wyłączone z naszych ubezpieczeń?

Bardzo często spotykamy się z pytaniami od Klientów oraz Brokerów Ubezpieczeniowych dotyczących branż wyłączonych z naszego ubezpieczenia.

W związku z wdrożoną przez ubezpieczyciela polityką nie ubezpieczymy firm, które wydobywają węgiel kamienny i brunatny. Wyłączenie to dotyczy wszystkich ubezpieczeń ochrony podatkowej

Allianz Doradca

Z uwagi na charakterystyczną cechę ubezpieczenia Allianz Doradca, w tym produkcie zostały wprowadzone wyłączenia uniemożliwiające objęcia ochroną firm, które mogłyby występować z pytaniami w imieniu swoich klientów. Brzmienie zapisu w ogólnych warunkach ubezpieczenia jest następujące:

Ochrona ubezpieczeniowa, nie obejmuje w zakresie związanym z ich działalnością zawodową: radców prawnych, doradców podatkowych, adwokatów, notariuszy, biegłych rewidentów, podmiotów
usługowo prowadzących księgi rachunkowe, doradców finansowych, komorników, rzeczników patentowych, doradców inwestycyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, księgowych (biur rachunkowych)
oraz wszelkich jednostek organizacyjnych wykonujących usługi o charakterze doradczym, prawniczym, księgowym i audytorskim.