Skip links

Allianz Podatnik a Polski Ład

Sama nazwa „Polski Ład” sugeruje że nowe przepisy  uporządkują i uszeregują regulacje podatkowe. Nic podobnego. Duże obawy polskich podatników budzi tryb zmiany przepisów. Opublikowanie rozporządzenia w tak późnym terminie spowodowało  ogromne zamieszanie wśród przedsiębiorców i księgowych.

Przedsiębiorcy obawiają się, że stosując się do niejasnych przepisów uchwalonej w ekspresowym tempie rewolucji podatkowej ustawy, łamią jej przepisy, a tym samym narażają się na odpowiedzialność karnoskarbową i sankcje określone przepisami.

Jak się chronić ? Co daje polisa Allianz Podatnik?

Polisa Allianz Podatnik pozwala na skorzystanie z prawników, radców prawnych oraz doradców podatkowych z Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólników od samego początku kontroli podatkowej (celno-skarbowej) poprzez wszystkie etapy sporu podatkowego, aż do ostatecznego zakończenia sporu przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Dzięki pełnemu pokryciu retroaktywnemu polisa pozwala na sfinansowanie ochrony prawnej we wszystkich sporach / kontrolach, które rozpoczną się w okresie ubezpieczenia, niezależnie od tego za jaki okres jesteśmy kontrolowani.

Możemy ubezpieczyć każde przedsiębiorstwo, bez względu na jego:

  • formę prawną,
  • wielkość,
  • branżę,
  • doświadczenia z kontrolami skarbowymi