Skip links

Wdrożenie zaawansowanego systemu

EFRR_rp

Risk Partner Sp. z o.o. (ul. Barona 30, 43-100 Tychy) realizuje projekt pt. „Wdrożenie zaawansowanego systemu informatycznego zapewniającego optymalizację procesów komunikacyjnych, szkoleniowych, marketingu bezpośredniego oraz agregacji, analizy i zarządzania danymi (Business Intelligence)”

Przedmiotem projektu jest wdrożenie zaawansowanego, dedykowanego systemu informatycznego składającego się z następujących modułów:

  • moduł Business Intelligence,
  • moduł e-learningu,
  • moduł zarządzania komunikacją,
  • moduł e-konta.

W ramach projektu zostanie także zakupiony komputer przenośny wraz z oprogramowaniem.

Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie optymalizacja procesów komunikacyjnych, szkoleniowych, marketingu bezpośredniego oraz agregacji, analizy i zarządzania danymi. Spółka wprowadzi na rynek nowy produkt w postaci ubezpieczenia ochrony prawnej i asysty prawnej w życiu prywatnym, a ubezpieczenia ochrony prawnej w podatkach oraz ubezpieczenia ochrony prawnej w sprawach karno-skarbowych i karnych zostaną ulepszone.

Wartość projektu: 1 355 091,00 PLN
Wartość dofinansowania: 495 765,00 PLN
Termin realizacji: 25.11.2016 – 31.08.2018

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie rpo.slaskie.pl

————————————-

Tychy, 18 października 2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dotyczące wykonania i wdrożenia dedykowanego oprogramowania zapewniającego optymalizację procesów komunikacyjnych, szkoleniowych, marketingu bezpośredniego oraz agregacji, analizy i zarządzania danymi (Business Intelligence)

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie zaawansowanego systemu informatycznego zapewniającego optymalizację procesów komunikacyjnych, szkoleniowych, marketingu bezpośredniego oraz agregacji, analizy i zarządzania danymi (Business Intelligence)”, na który Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.3 „Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej”), zapraszamy do składania ofert na wykonanie i wdrożenie dedykowanego oprogramowania zapewniającego optymalizację procesów komunikacyjnych, szkoleniowych, marketingu bezpośredniego oraz agregacji, analizy i zarządzania danymi (Business Intelligence).

Pełną treść ogłoszenia oraz formularz oferty można pobrać poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz oferty

Tychy, 27 października 2016 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ POTENCJALNEGO OFERENTA

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

————————————-

Tychy, 25 listopada 2016 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W RAMACH POSTĘPOWANIA OGŁOSZONEGO 18 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU
Wynik postępowania

————————————-

Tychy, 10 grudnia 2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie zaawansowanego systemu informatycznego zapewniającego optymalizację procesów komunikacyjnych, szkoleniowych, marketingu bezpośredniego oraz agregacji, analizy i zarządzania danymi (Business Intelligence)”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”, projekt nr WND-RPSL.03.03.00-24-07H5/16-003) zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę komputera przenośnego wraz z systemem operacyjnym.

Pełną treść ogłoszenia można pobrać poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu