Skip links

Wykroczenia i przestępstwa wynikające z KKS a polisa Allianz Skarbowy

Dziś kilka słów o sankcjach finansowych wynikających z Kodeksu Karnego Skarbowego.
Kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe są wyznaczane na podstawie aktualnego minimalnego wynagrodzenia.

W roku 2020 jest ono na poziomie 2.600 zł.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe

Wykroczeniem może być czyn zabroniony, jeśli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza 5krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia
w momencie jego popełnienia, czyli w roku 2020 jest to wartość 13.000 zł.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe jest określana kwotowo.

Na podstawie art. 48 kks kara grzywny w przypadku wykroczeń skarbowych może być wymierzona
w granicach od 1/10 do 20krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia
(chyba, że KKS stanowi inaczej) czyli od kwoty 260 zł do kwoty 52.000 zł.


Odnosząc to do §7 ust. 3 OWU Allianz Skarbowy

  • Koszty pomocy prawnej będą refundowane w granicach od 520 złdo 104.000 zł
  • Koszty kar finansowych będą refundowane do podlimitu 50% wybranej sumy ubezpieczenia.
  • Kara grzywny za przestępstwo skarbowe

Gdy orzeczona jest kara grzywny za przestępstwo skarbowe sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej (art. 23 KKS) – najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720 (chyba, że KKS stanowi inaczej).

Warto pamiętać, że ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia ani wyższa od jej 400krotności.

W 2020 roku stawka dzienna mieści się w granicach kwot: od 86,67 zł do 34.668 zł. Zatem kara
grzywny może być orzeczona w granicach kwot: od 866,70 zł do 24.960.960 zł.


Odnosząc to Allianz Skarbowy

  • Koszty pomocy prawnej będą refundowane w granicach sumy ubezpieczenia.
  • Koszty kar finansowych będą refundowane do podlimitu 50% wybranej sumy ubezpieczenia. W przypadku Grupowej formy ubezpieczenia Allianz Skarbowy istnieje możliwość zniesienia podlimitu i ochrony do sumy ubezpieczenia.

Wysokość kar za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Wykroczenia

2020 rok

Granica między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym (5-krotność minimalnego wynagrodzenia)

13.000 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem(od 1/10 do 2-krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 260 zł do 5.200 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem(od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 260 zł do 52.000 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd nakazem(od 1/10 do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 260 zł do 26.000 zł

Przestępstwa

2020 rok

Stawka dzienna

od 86,67 zł do 34.668 zł

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem lub nakazem

od 866,70 zł do 24.960.960 zł