Skip links

Wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego

EFRR_rp

Risk Partner Sp. z o.o. (ul. Barona 30, 43-100 Tychy) realizuje projekt pt. „Wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego integrującego procesy sprzedaży i obsługi innowacyjnych programów ubezpieczeniowych z zakresu ochrony prawnej dla Wykonawców zamówień publicznych.”

Przedmiotem planowanego projektu jest wdrożenie zaawansowanego, dedykowanego systemu informatycznego integrującego procesy sprzedaży i obsługi innowacyjnych programów ubezpieczeniowych z zakresu ochrony prawnej dla Wykonawców zamówień publicznych składającego się z następujących modułów:

  • moduł konfiguracji produktów i procesów obsługowych,
  • moduł obsługi online procesów i dokumentów ubezpieczeniowych,
  • moduł direct,
  • moduł zarządzania Klientami i Pośrednikami,
  • moduł rozliczeniowy,
  • moduł direct,
  • moduł współpracy z kancelariami likwidacji szkód.

Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wdrożenie innowacji procesowej, produktowej oraz marketingowej, a także utworzenie 3 nowych miejsc pracy.

Wartość projektu: 2 250 900,00 PLN
Wartość dofinansowania: 823 500,00 PLN
Termin realizacji: 2019-06-01 – 2021-11-30

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie rpo.slaskie.pl