Skip links

Pozytywna energia w IT

EFRR_rp

Risk Partner Sp. z o.o. (ul. Barona 30, 43-100 Tychy) realizuje projekt pt.
„Pozytywna energia w IT”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (1.2.1 POWR)

Uczestnicy:
Projekt skierowany jest do 120 osób zamieszkujących w województwie śląskim ( w tym 40 kobiet) w wieku od 18 do 29 lat biernych zawodowo nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy należących do grup NEET czyli niezaangażowanych w dwie podstawowe sfery życia społecznego tzn sfery edukacji pracy. Projekt skierowany jest również do osób z niepełnosprawnościami oraz do osób o niskich kwalifikacjach.

Oferowane wsparcie:
1. Poradnictwo zawodowe – Indywidualne Plany Działania
2. Szkolenia ECDL
3. Szkolenia specjalistyczne w jednej z trzech ścieżek rozwoju: Tester, Analityk, Projektant / Inżynier wymagań
4. Staże zawodowe dla 108 uczestników projektu
5. Pośrednictwo pracy

Cel projektu:
Osiągnięcie przez 120 uczestników projektu statusu pracujących lub kształcących się poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej w okresie od 01.06.2018r do 31 maja 2020 roku.

Planowane efekty:

  • objęcie poradnictwem zawodowym 120 osób,
  • objęcie szkoleniami ECDL 120 osób,
  • objęcie szkoleniami specjalistycznymi 120 osób,
  • realizacja staży zawodowych dla 108 osób,
  • objęcie pośrednictwem pracy 120 osób.

Wartość projektu: 1.953.618,04 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1.855.937,13 zł

Informacje i zapisy:
Szczegółowe informacje o projekcie: pozytywnaenergia.eu
Biuro projektu „Pozytywna energia w IT” mieści się przy ul. Barona 30, 43-100 Tychy

Zgłoszenia do projektu powinny być składane przez formularz:
https://aplikuj.pozytywnaenergia.eu/pl/pozytywna-energia-w-it,ja,57

Aktualny harmonogram form wsparcia w projekcie jest publikowany przez kalendarz on-line

Ogłoszenia

2018.06.21 – Zapytanie ofertowe na realizację specjalistycznych szkoleń IT związku z realizacją projektu „Pozytywna energia w IT” (1.2.1 POWR) i koniecznością zapewnienia specjalistycznych szkoleń IT w kwocie przekraczającej 50 tys. złotych – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i wynikającej z nich zasady konkurencyjności RISK PARTNER Sp. z o.o.występuje z zapytaniem ofertowym, dotyczącym realizacji tych szkoleń dla uczestników projektu. Dokumenty:
01_Zapytanie_ofertowe
02_Formularz_ofertowy
03_Oswiadczenie_o_spelnieniu_wymagan
04_Oswiadczenie_o_braku_powiazan
05_Deklaracja_Udzialu_w_projekcie
06_Wzor_umowy_Szkolenia
07_Wzor_umowy_zalacznik_1
08_Wzor_umowy_zalacznik_2


2018.07.03
– Ogłoszenie o wynikach postępowaniaW dniu 29.06.2018 roku zakończono postępowanie na wybór dostawcy usługi szkoleniowej na szkolenia specjalistyczne IT w projekcie “Pozytywna energia w IT”

Złożono tylko jedną ofertę której cena mieściła się w granicach przeznaczonych na ten cel środków w projekcie.

Tym samym postępowanie wygrała Firma pod nazwą : TESTILITY Spółka z o.o. z Suwałk. Protokół z wyboru


2019.02.12
– Zapytanie ofertowe na pośrednictwo pracy. W zwiazku z realizacją projektu “Pozytywna energia w IT” (1.2.1 POWR) zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i wynikającej z nich zasady konkurencyjności RISK PARTNER Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym dotyczącym usług pośrednictwa pracy. Dokumenty:
01_Zapytanie_ofertowe
02_Formularz_ofertowy
03_Oswiadczenie_o_spelnieniu_wymagan
04_Oswiadczenie_o_braku_powiazan
05_Deklaracja_Udzialu_w_projekcie


2018.02.25
– Ogłoszenie o wynikach postępowania

Zakończono postępowanie na pośrednictwo pracy w projekcie “Pozytywna energia w IT”

Złożono tylko jedną ofertę której cena mieściła się w granicach przeznaczonych na ten cel środków w projekcie.

Tym samym postępowanie wygrała Firma : Agencja Rozwoju Przesiębiorczości S.A. z siedzibą w Żorach Protokół z wyboru


2019.04.18
– Zapytanie ofertowe na organizację warsztatów przygotowujących do podjęcia pracy w IT. W zwiazku z realizacją projektu “Pozytywna energia w IT” (1.2.1 POWR) zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i wynikającej z nich zasady konkurencyjności RISK PARTNER Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym dotyczącym organizacji warsztatów. Dokumenty:
01_Zapytanie_ofertowe
02_Formularz_ofertowy
03_Oswiadczenie_o_spelnieniu_wymagan
04_Oswiadczenie_o_braku_powiazan
05_Deklaracja_Udzialu_w_projekcie


2019.04.24
– Zapytanie ofertowe na dostawę posiłków podczas warsztatów przygotowujących do podjęcia pracy w IT. W zwiazku z realizacją projektu “Pozytywna energia w IT” (1.2.1 POWR) zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i wynikającej z nich zasady konkurencyjności RISK PARTNER Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostarczenia poczęstunku i posiłków dla uczestników warsztatów podsumowujących. Dokumenty:
01_Zapytanie_ofertowe
02_Formularz_ofertowy
03_Oswiadczenie_o_braku_powiazan
04_Deklaracja_Udzialu_w_projekcie
05_Oswiadczenie_o_spelnieniu_klauzul_spolecznych


2019.04.29
– Ogłoszenie o wynikach postępowania

Zakończono postępowanie na organizację warsztatów przygotowujących do podjęcia pracy w IT.

Złożono tylko jedną ofertę której cena mieściła się w granicach przeznaczonych na ten cel środków w projekcie.

Tym samym postępowanie wygrała Firma : Testility Sp. z o.o. Protokół z wyboru


2019.05.06
– Ponowne zapytanie ofertowe na dostawę posiłków podczas warsztatów przygotowujących do podjęcia pracy w IT. W zwiazku z realizacją projektu “Pozytywna energia w IT” (1.2.1 POWR) zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i wynikającej z nich zasady konkurencyjności RISK PARTNER Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostarczenia poczęstunku i posiłków dla uczestników warsztatów podsumowujących. Dokumenty:
01_Zapytanie_ofertowe
02_Formularz_ofertowy
03_Oswiadczenie_o_braku_powiazan
04_Deklaracja_Udzialu_w_projekcie
05_Oswiadczenie_o_spelnieniu_klauzul_spolecznych


2019.05.16
– Ogłoszenie o wynikach postępowania

Zakończono postępowanie na dostawę posiłków (z dnia 2019.05.06)

Złożono tylko jedną ofertę której cena mieściła się w granicach przeznaczonych na ten cel środków w projekcie.

Tym samym postępowanie wygrała Firma : Tomasz Choma z Tarnowskich Gór Protokół z wyboru