Ubezpieczenie obowiązkowe z możliwością rozszerzenia o ryzyka dobrowolne

Ubezpieczenie gwarantuje spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym i zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej, związanej z wykonywaną działalnością. W przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej, do której naprawienia zobowiązany jest ubezpieczony, polisa pokryje koszty odszkodowania. Daje to Klientowi poczucie bezpieczeństwa i minimalizuje ryzyko związane z prowadzoną działalnością, pozwalając na skupieniu się na bieżącej działalności firmy. Możliwość podwyższenia sumy gwarancyjnej poprzez zawarcie ubezpieczenia dodatkowego stwarza większą wiarygodność ubezpieczonego wobec jego Klientów. Nasza oferta została poszerzona o dobrowolne ubezpieczenie uzupełniające związane ze sprawami kadrowo-płacowymi, które nie są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym. Dla podmiotów, które nie wykonują czynności rewizji finansowej przewidziano składkę minimalną.

Masz pytanie?

W ciągu 24 godzin pracownik Risk Partner skontaktuje się z Tobą

Zadaj pytanie

Dołącz do nas na Facebooku

Odwiedź nasz profil

Formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko *
Telefon *
Adres e-mail *
Kod pocztowy oraz Miasto *
Temat: *
Treść zapytania:
*podanie tych informacji pozwoli nam na kontakt z Panią / Panem właściwej osoby