Kontrola podatkowa - INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

dla posiadaczy polisy podatkowej Allianz Podatnik na wypadek wszczęcia kontroli podatkowej/skarbowej (dotyczy ona sytuacji, w której Ubezpieczony zamierza skorzystać z pomocy podatkowo-prawnej ISP).

Bieg sprawy zaczyna się, gdy Podatnik dowiaduje się o kontroli (otrzymuje pismo informujące o rozpoczęciu kontroli pocztą lub też kontrola rozpoczyna się od razu, a kontrolujący wręcza Podatnikowi odpowiedni dokument).

Krok 1 

Zadzwoń na numer telefonu 22 810-36-73 do Biura Obsługi Sporów Podatkowych w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. i podaj dane firmy: 

  • nazwa
  • okres ubezpieczenia
  • numer Polisy Podatkowej

Krok 2

Jak najszybciej prześlij faksem lub e-mailem kopię pisma wszczynające kontrolę podatkową/ skarbową do Biura Obsługi Sporów Podatkowych w ISP 

ISP przesyła do podpisania formalne dokumenty wraz z umową adhezyjną (umowa adhezyjna jest to dokument opisujący podstawowe obowiązki stron w zakresie sporów podatkowych. Umowa adhezyjna stanowi integralną cześć Ogólnych Warunków Ubezpieczenia)

Krok 3

Podpisanie przez Podatnika nadesłanych dokumentów jest równoważne z uruchomieniem ochrony i wykorzystania jednego z trzech sporów podatkowych (opcjonalnie jednego z trzech sporów z ZUS).

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy z doradców ISP, decyzję należy podjąć jak najwcześniej. Im szybciej rozpoczną się działania, tym większa szansa na pozytywne zakończenie kontroli. Zgłoszenie można wysłać na dowolnym etapie (nawet na etapie skargi kasacyjnej do NSA).

W przypadku decyzji o zgłoszeniu i wykorzystaniu jednego sporu podatkowego Podatnik podpisuje otrzymane z ISP dokumenty wraz z umową adhezyjną i przesyła je do ISP jednocześnie informując o tym fakcie ISP 

W przypadku podjęcia decyzji o tym, że pomoc ISP nie będzie konieczna Podatnik nie podpisuje otrzymanych dokumentów i informuje o tym fakcie ISP wysyłając fax lub e-mail (spór nie jest wykorzystany i ich ilość pozostaje bez zmian)

Krok 4

W przypadku gdy Podatnik zdecydował się na skorzystanie z ochrony, następuje stałe i pełne wsparcie Podatnika przez doradców podatkowych i specjalistów z ISP. Podatnik w każdej chwili może się konsultować z ISP, prosić o odpowiednie interpretacje, wyjaśnienia itp.

Po zakończeniu kontroli w firmie, należy się niezwłocznie skontaktować telefonicznie z ISP i poinformować o wyniku kontroli. Następnie należy przesłać do ISP kopię dokumentu pokontrolnego.

W przypadku gdy kontrola kończy się stwierdzeniem zaległości podatkowej i tym samym dochodzi do sporu podatkowego, całość sprawy jest przejmowana przez ISP po uprzednim skompletowaniu odpowiednich materiałów od Podatnika (kopie faktur, dokumentów itp.)

Ważne: w ramach Polisy Podatkowej za wszystkie działania ISP płaci Allianz (w razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z Biurem Obsługi Sporów Podatkowych w IS; tel.: 22 810 36 73 lub z Państwa Agentem ubezpieczeniowym).

Formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko *
Telefon *
Adres e-mail *
Kod pocztowy oraz Miasto *
Temat: *
Treść zapytania:
*podanie tych informacji pozwoli nam na kontakt z Panią / Panem właściwej osoby
 

Masz pytanie?

W ciągu 24 godzin pracownik Risk Partner skontaktuje się z Tobą

Zadaj pytanie

Dołącz do nas na Facebooku

Odwiedź nasz profil