KONTROLE BEZ STRESU

Masa interpretacji? Niejednoznaczne przepisy?
Nie działaj w pojedynkę - oddaj sprawę w ręce specjalistów!

Allianz Podatnik ma na celu ochronę przed ryzykiem ponoszenia wydatków związanych z prowadzeniem sporów podatkowych, w szczególności z ponoszeniem kosztów profesjonalnego Pełnomocnika reprezentującego Podatnika przed właściwymi organami.

Rozwiązanie to zapewnia:

  •  natychmiastową pomoc i wsparcie podczas kontroli podatkowej/skarbowej lub z ZUS,
  • pokrycie kosztów prowadzenia sporu podatkowego na wszystkich przewidzianych prawem instancjach (urząd skarbowy, urząd kontroli skarbowej, izba skarbowa, WSA, NSA) oraz sporu z ZUS (także w postępowaniu sądowym)
  • opiekę najlepszych specjalistów z Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.

Co jest w zakresie ubezpieczenia:

  • poprowadzenie 3 sporów podatkowych w trakcie roku polisowego,
  • możliwość rozszerzenia ochrony o 3 spory z ZUS,
  • egzekucja należności podatkowych i opcjonalnie należności ZUS,
  • ochrona wszystkich nieprzedawnionych obowiązków podatkowych jakim podlega firma (VAT, podatek dochodowy, podatek od nieruchomości, itp).
  • nielimitowana suma ubezpieczenia - bez względu na to ile będzie kosztowało poprowadzenie sporu, Allianz pokryje jego koszty

 

 

 

Formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko *
Telefon *
Adres e-mail *
Kod pocztowy oraz Miasto *
Temat: *
Treść zapytania:
*podanie tych informacji pozwoli nam na kontakt z Panią / Panem właściwej osoby
 

Masz pytanie?

W ciągu 24 godzin pracownik Risk Partner skontaktuje się z Tobą

Zadaj pytanie

Dołącz do nas na Facebooku

Odwiedź nasz profil