Zarzuty KARNOSKARBOWE - INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

dla posiadaczy polisy podatkowej Allianz Skarbowy na wypadek wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego (gdy Ubezpieczony chce skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej)

Bieg sprawy zaczyna się – występuje zdarzenie ubezpieczeniowe – gdy Ubezpieczony otrzyma mandat skarbowy, pismo lub inną informację o tym, że są lub będą przedstawione mu zarzuty karno-skarbowe, otrzyma pismo w sprawie dobrowolnego poddania się karze czy też pracodawca wystąpi do niego z roszczeniem.

Krok 1

Gdy wystąpi zdarzenie ubezpieczeniowe (opisane wyżej) Ubezpieczony powinien NIEZWŁOCZNIE skontaktować się z Allianz wysyłając e-maila na adres: szkody.korporacyjne@allianz.pl z następującymi informacjami:

  • opis zdarzenia,
  • dane kontaktowe Ubezpieczonego wraz z numerem polisy i numerem konta bankowego, na które mają być przelane pieniądze z Allianz (a w przypadku roszczenia pracodawcy dane firmy),
  • załączony zeskanowany dokument informujący o wszczęciu postępowania/roszczenia pracodawcy.

 

Krok 2

Allianz dokonuje oceny sytuacji. Na tym etapie w razie potrzeby następuje ustalenie pełnomocnika. Jeżeli istniej taka konieczność w ocenie sytuacji uczestniczy adwokat lub radca prawny ustalony przez Ubezpieczonego i Allianz.

Krok 3

Ubezpieczony pokrywa bieżące koszty związane ze zdarzeniem ubezpieczeniowym (nie dotyczy roszczenia pracodawcy, gdzie odszkodowanie jest bezpośrednio wypłacane poszkodowanemu)

Krok 4

Allianz refunduje poniesione przez Ubezpieczonego koszty w ramach zdarzenia ubezpieczeniowego do określonej w polisie sumy ubezpieczenia i oznaczonych podlimitów

Formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko *
Telefon *
Adres e-mail *
Kod pocztowy oraz Miasto *
Temat: *
Treść zapytania:
*podanie tych informacji pozwoli nam na kontakt z Panią / Panem właściwej osoby
 

Masz pytanie?

W ciągu 24 godzin pracownik Risk Partner skontaktuje się z Tobą

Zadaj pytanie

Dołącz do nas na Facebooku

Odwiedź nasz profil