Skip links

Nowe zmiany w JPK a ryzyko skarbowe

Od 1 lipca 2021 roku obowiązują nowe przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Rozporządzenie to nie wprowadza konieczności dostosowania systemów informatycznych do nowych plików JPK.

Wiemy jednak, że od 1 stycznia 2022 r. konieczne będzie wskazanie w części ewidencyjnej JPK terminu płatności lub daty dokonania zapłaty, w przypadku korekt podatku należnego lub naliczonego wynikającego z niezapłaconych faktur, czyli związanych z tzw. ulgą za złe długi. Od stycznia 2022 roku wprowadzona zostanie także konieczność dodatkowego oznaczenia niektórych transakcji, w związku z wejściem w życie pakietu e-commerce. Podatnicy powinni więc rozpocząć prace w celu dostosowania systemów do nowych wymogów raportowania wchodzących w życie od nowego roku.

Jak zwykle kolejne zmiany wiążą się z koniecznością odbywania szkoleń przez działy księgowe i wiążą się z niemałym ryzykiem popełnienia błędu. Przypominamy, że ryzyko to możemy zabezpieczyć ubezpieczeniem Allianz Skarbowy.