Skip links

Nowe uprawnienia Naczelników Urzędów Skarbowych

Gdy 1 lipca wchodziła w życie nowelizacja Polskiego Ładu, która m.in. obniżała wysokość podatku PIT, weszły w życie również inne przepisy, o których niewielu wie. Jedną z nowości jest możliwość tzw. dogłębnej analizy kont bankowych.

Co się zmieniło?

Naczelnik Urzędu Skarbowego będzie mógł zwrócić się do banku z żądaniem wydania informacji w sprawie osoby, która nie ma statusu podejrzanego. W przepisach prawa wykreślono bowiem słowo “podejrzany” zastępując je słowami “osoba fizyczna”.

Ministerstwo Finansów oraz przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej tłumaczą te zmiany koniecznością wprowadzenia ułatwień w przeprowadzanych kontrolach podatkowych oraz czynnościach sprawdzających. Wiąże się to jednak z… naruszeniem tajemnicy bankowej.

Allianz Podatnik

Te zmiany to kolejny argument za posiadaniem polisy Allianz Podatnik, a przynajmniej jej części, dotyczącej ochrony osób fizycznych. Dzięki polisie uzyskujemy wsparcie prawników z Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, którzy “za rękę” poprowadzą nas, jako osoby fizyczne” przez całą kontrolę podatkową oraz przez ewentualny spór podatkowy, a całe wynagrodzenie prawników pokryje ubezpieczyciel.