Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".

Przedmiotem wsparcia są przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami, prowadzące do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 mln EUR.


W ramach PO IG działanie 8.2 wdrażane są projekty B2B. Przez B2B rozumie się:
- relacje usługowe między współpracującymi przedsiębiorcami
- realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych
- przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami


 Firma Risk Partner Sp. z o.o. jest beneficjentem projektu "Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego procesy zarządzania obsługi ubezpieczeniowych gwarancji viaTOLL."


Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" przeprowadzane jest w oparciu o rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 412).


Projekt "Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego procesy zarządzania obsługi ubezpieczeniowych gwarancji viaTOLL" to projekt współfinansowany przez Unię Europejską.


W zakresie projektu znajduje się wdrożenie systemu informatycznego integrującego realizację procesów w zakresie obsługi ubezpieczeniowych gwarancji płatniczych viaTOLL.

Zapytania ofertowe i komunikaty (kliknij na hiperłącze by wyświetlić dokument) :

Komunikat 1

Komunikat 2

Komunikat 3

Komunikat 4

Komunikat 5

Komunikat 6

Masz pytanie?

W ciągu 24 godzin pracownik Risk Partner skontaktuje się z Tobą

Zadaj pytanie

Dołącz do nas na Facebooku

Odwiedź nasz profil

Formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko *
Telefon *
Adres e-mail *
Kod pocztowy oraz Miasto *
Temat: *
Treść zapytania:
*podanie tych informacji pozwoli nam na kontakt z Panią / Panem właściwej osoby