Odkrywcze idee

i innowacyjne produkty wymagają nieszablonowego podejścia i myślenia poza schematami. Niestandardowe działanie jest naszą siłą i źródłem korzyści dla naszych klientów.

Na nowo zdefiniowaliśmy paradygmat ubezpieczeń dla firm. Świeże spojrzenie odkryło przed nami nową przestrzeń, w której udało się nam stworzyć nową formułę ochrony ubezpieczeniowej. Standardowe ubezpieczenie pozostawia poszkodowanego samego sobie, a wypłata odszkodowania często nie rozwiązuje problemów. Stąd też naszym zdaniem polisa jest jedynie fundamentem wspierającym cały szereg rozwiązań pozwalających przedsiębiorcy i jego firmie przejść „suchą stopą” przez trudne dla niej zdarzenia losowe. 

Nową formułę ochrony ubezpieczeniowej chroniącej przedsiębiorcę i jego firmę, opieramy na trzech filarach: edukacji zmniejszającej zagrożenia, optymalizacji kosztów ochrony ubezpieczeniowej oraz likwidacji szkód i ochrony przedsiębiorców oraz firm. Kompleksowy system ochrony ubezpieczeniowej opiera się na budowie uzupełniających się rozwiązań chroniących poszczególne obszary działalności firmy. Są nimi poszczególne produkty, których fundamentem jest polisa zapewniająca kompleksową pomoc w sytuacji kryzysowej, ze szczególnym naciskiem na fizyczną likwidację szkody.

Efektem tak kompleksowego działania w interesie Przedsiębiorcy, oprócz podstawowej działalności jest zaangażowanie Risk-Partner w celowo wydzielone projekty oraz równoległe podmioty gospodarcze, które zapewniają wysoce specjalistyczny i profesjonalny serwis naszym Klientom, a mianowicie:

Bokium MSP Solutions - jako agencja ubezpieczeniowa od wielu lat specjalizuje się w obsłudze programów ubezpieczeniowych przeznaczonych dla podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Celem spółki jest zapewnienie klientom kompleksowej obsługi w zakresie ryzyk związanych z odpowiedzialnością cywilną w życiu zawodowym.

 

FirstLegal Ochrona Prawna - nowa na rynku polskim spółka specjalizująca się w ubezpieczeniach Ochrony Prawnej.

  

http://popierwszebiznes.pl/

Po Pierwsze Biznes - platforma dla Partnerów i Klientów, dająca dostęp do ważnych dla biznesu informacji on line oraz podczas specjalnych, autorskich Konferencji w największych miastach Polski.

 

Obecnie Risk Partner Sp. z o.o. pracuje nad wdrożeniem projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego procesy zarządzania obsługą agentów ubezpieczeniowych.
Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B realizację procesów w zakresie obsługi ubezpieczeniowych gwarancji płatniczych viaTOLL.
Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego realizacje procesów w zakresie ubezpieczeniowej obsługi bezpieczeństwa podatkowego

Masz pytanie?

W ciągu 24 godzin pracownik Risk Partner skontaktuje się z Tobą

Zadaj pytanie

Dołącz do nas na Facebooku

Odwiedź nasz profil

Formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko *
Telefon *
Adres e-mail *
Kod pocztowy oraz Miasto *
Temat: *
Treść zapytania:
*podanie tych informacji pozwoli nam na kontakt z Panią / Panem właściwej osoby