Risk Partner Sp. z o.o. (ul. Barona 30, 43-100 Tychy) realizuje projekt pt. „Wdrożenie zaawansowanego systemu informatycznego zapewniającego optymalizację procesów komunikacyjnych, szkoleniowych, marketingu bezpośredniego oraz agregacji, analizy i zarządzania danymi (Business Intelligence)”

 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie zaawansowanego, dedykowanego systemu informatycznego składającego się z następujących modułów:

- moduł Business Intelligence,

- moduł e-learningu,

- moduł zarządzania komunikacją,

- moduł e-konta.

W ramach projektu zostanie także zakupiony komputer przenośny wraz z oprogramowaniem.

 

Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie optymalizacja procesów komunikacyjnych, szkoleniowych, marketingu bezpośredniego oraz agregacji, analizy i zarządzania danymi. Spółka wprowadzi na rynek nowy produkt w postaci ubezpieczenia ochrony prawnej i asysty prawnej w życiu prywatnym, a ubezpieczenia ochrony prawnej w podatkach oraz ubezpieczenia ochrony prawnej w sprawach karno-skarbowych i karnych zostaną ulepszone.

 

Wartość projektu: 1 355 091,00 PLN

Wartość dofinansowania: 495 765,00 PLN

Termin realizacji: 25.11.2016 – 31.08.2018

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie rpo.slaskie.pl

 

-------------------------------------

 

Tychy, 18 października 2016 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dotyczące wykonania i wdrożenia dedykowanego oprogramowania zapewniającego optymalizację procesów komunikacyjnych, szkoleniowych, marketingu bezpośredniego oraz agregacji, analizy i zarządzania danymi (Business Intelligence)

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie zaawansowanego systemu informatycznego zapewniającego optymalizację procesów komunikacyjnych, szkoleniowych, marketingu bezpośredniego oraz agregacji, analizy i zarządzania danymi (Business Intelligence)”, na który Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.3 „Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej”), zapraszamy do składania ofert na wykonanie i wdrożenie dedykowanego oprogramowania zapewniającego optymalizację procesów komunikacyjnych, szkoleniowych, marketingu bezpośredniego oraz agregacji, analizy i zarządzania danymi (Business Intelligence).

Pełną treść ogłoszenia oraz formularz oferty można pobrać poniżej:

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz oferty

 

Tychy, 27 października 2016 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ POTENCJALNEGO OFERENTA

Pytania i odpowiedzi   

Pytania i odpowiedzi

 

-------------------------------------

Tychy, 25 listopada 2016 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W RAMACH POSTĘPOWANIA OGŁOSZONEGO 18 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU
Wynik postępowania

-------------------------------------

Tychy, 10 grudnia 2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie zaawansowanego systemu informatycznego zapewniającego optymalizację procesów komunikacyjnych, szkoleniowych, marketingu bezpośredniego oraz agregacji, analizy i zarządzania danymi (Business Intelligence)”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”, projekt nr WND-RPSL.03.03.00-24-07H5/16-003) zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę komputera przenośnego wraz z systemem operacyjnym.

Pełną treść ogłoszenia można pobrać poniżej:

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Masz pytanie?

W ciągu 24 godzin pracownik Risk Partner skontaktuje się z Tobą

Zadaj pytanie

Dołącz do nas na Facebooku

Odwiedź nasz profil

Formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko *
Telefon *
Adres e-mail *
Kod pocztowy oraz Miasto *
Temat: *
Treść zapytania:
*podanie tych informacji pozwoli nam na kontakt z Panią / Panem właściwej osoby