Nowe OWU Allianz Podatnik

24.05.2017

Z dniem 22.05.2017 r. została wprowadzona zmieniona wersja ogólnych warunków ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych Allianz Podatnik (kod ryzyka 436) OCAP-O04 05/17, zatwierdzonych uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A.nr 59/2017 i mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 22 maja 2017 r.

Zmiana ma charakter formalny i podyktowana jest zmianą przepisów prawa, a w szczególności likwidacją Urzędów Kontroli Skarbowej i powołaniem w ich miejsce Urzędów Celno-Skarbowych (Ustawa z dnia 16 listopada 2017 r. o Krajowej Administracji Skarbowej), a co za tym idzie zmianą nazwy „kontrola skarbowa” na „kontrola celno-skarbowa”.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY:

1.   Zakres ochrony w ramach produktu nie został zmieniony i dotyczy wszystkich kontrolowanych rodzajów podatków (opcjonalnie także ZUS). Nadal nie dotyczy kontroli ceł.

2.   W jednym dokumencie ogólnych warunków ubezpieczenia została zamieszczona treść podstawowego zakresu oraz klauzul dodatkowych:

a.   Klauzula 1 – ubezpieczenia sporu dotyczącego podatków prywatnych (opcjonalna)

b.   Klauzula 2 – ubezpieczenie sporu dotyczącego prywatnego majątku dla członków zarządu spółek kapitałowych (opcjonalna)

c.   Klauzula 3 – egzekucja należności podatkowych (włączana zawsze do zakresu podstawowego)

d.   Klauzula 4 i 5 – spory dotyczące składek odprowadzanych do ZUS oraz egzekucji należności ZUS (opcjonalna)

3.   Z punktu widzenia sprzedażowego niezwykle ważne jest, że zmiana przepisów prawa przyspieszyła samo rozpoczęcie kontroli – kontrole celno-skarbowe, podobnie jak wcześniej niektóre kontrole UKS, nie muszą być zapowiedziane. Procedura likwidacji szkód/zgłaszania sporu podatkowego nie uległa zmianie - klient niezwłocznie po rozpoczęciu kontroli winien bezpośrednio zgłosić się do Biura Obsługi Sporów Podatkowych Instytutu Studiów Podatkowych.

4.   Urzędnicy w ramach kontroli celno-skarbowych mają rozszerzony zakres uprawnień. Trzeba pamiętać, że w wielu przypadkach firma nie poradzi sobie sama i będzie musiała sięgnąć po pomoc prawników. Allianz jako jedyny na rynku ma rozwiązanie ubezpieczeniowe dla przedsiębiorców, na taką ewentualność. TUiR Allianz Polska ponosi koszty pomocy podczas prowadzenia sporu podatkowego, co w znaczący sposób może także przyczynić się do zachowania stabilnej kondycji finansowej firmy i mieć wpływ na decyzje o zakupie innych rodzajów ubezpieczeń.

Nowe OWU można pobrać tutaj: http://risk-partner.pl/oferta/ochrona-podatkowa/ubezpieczenie-kosztow-obslugi-sporow-podatkowych/jak-dziala/

 

 


Masz pytanie?

W ciągu 24 godzin pracownik Risk Partner skontaktuje się z Tobą

Zadaj pytanie

Dołącz do nas na Facebooku

Odwiedź nasz profil

Formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko *
Telefon *
Adres e-mail *
Kod pocztowy oraz Miasto *
Temat: *
Treść zapytania:
*podanie tych informacji pozwoli nam na kontakt z Panią / Panem właściwej osoby