Skip links

Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2023 roku

Nieubłaganie zbliża się rok 2023, a skoro nowy rok, to tradycyjne podniesieniu ulegnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2023 roku będą jednak aż dwie podwyżki: pierwsza 1 stycznia z obecnej wysokości  3.010 zł do kwoty 3.490 zł (wzrost o blisko 16% r/r), druga 1 lipca z kwoty 3.490 zł do kwoty 3.600 zł (wzrost o 3% w stosunku do kwoty styczniowej). Podniesienie minimalnego wynagrodzenia ma wpływ na wysokość kar nakładanych na podstawie Kodeksu Karnego Skarbowego.

Wykroczenie a przestępstwo

Dopuszczenie się powstania zaległości podatkowej na kwotę nieprzekraczającą pięciokrotność minimalnego wykroczenia to wykroczenie skarbowe (od stycznia będzie to kwota 17.450 zł). Powyżej tej kwoty mamy już do czynienia z przestępstwem skarbowym. Przypomnijmy, że w 2022 roku próg ten wynosił 15.050 zł.

Kary za wykroczenie skarbowe

Zgodnie z artykułem 48 Kodeksu Karnego Skarbowego kary grzywny za wykroczenie skarbowe mogą być wymierzone w granicach od 1/10 do 20 – krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe będzie mogła być wymierzana w 2023 roku w granicach:
– od 349,- zł do 69.800,- zł (od 1 stycznia do 30 czerwca) oraz
– od 360,- zł do 72.000,- zł (od 1 lipca do 31 grudnia).

Natomiast, kara grzywny nałożona mandatem karnym nie może przekroczyć w 2023 roku:
– 17.450,- zł (w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca),
– 18.000,- zł (w okresie od 1 lipca do 31 grudnia).

Kary za przestępstwa skarbowe

Artykuł 23 Kodeksu Karnego Skarbowego określa wysokość stawki dziennej oraz liczbę stawek. Najniższą zasądzoną karą może być 10 stawek dziennych, najwyższą natomiast 720 stawek. Wyrokiem nakazowym można jednak nałożyć karę nieprzekraczającą 200 stawek dziennych.

Zatem, w 2023 r. stawka dzienna (za przestępstwo skarbowe) wahać się będzie mogła w granicach:
– od 116,34 zł do 46.533,33 zł (w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca), oraz
– od 120,- zł do 48.000,- zł (w okresie od 1 lipca do 31 grudnia).

Natomiast kara grzywny za przestępstwa skarbowe będzie mogła być wymierzana w 2023 roku w granicach:
– od 1.163,40 zł do 33.503.997,60 zł (w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca), oraz
– od 1.200,- zł do 34.560.000,- zł (w okresie od 1 lipca do 31 grudnia).