Skip links

Czym jest ubezpieczenie Allianz Doradca?

Allianz Doradca to jedno z trzech ubezpieczeń wchodzących w skład Pakietu Ochrony Podatkowej. Jest to ubezpieczenie dostępne na rynku już 6 lat (pierwsza polisa została wystawiona w lutym 2015 roku) i do tej pory nie posiada na rynku konkurencji. Uzupełniło ono lukę w dotychczasowym pakiecie: do 2015 roku możliwe było więc zabezpieczenie firmy na wypadek kontroli podatkowej i sporu (Allianz Podatnik) oraz zabezpieczenie osób zarządzających i księgowych w razie postępowań karnoskarbowych i w razie nałożenie na ubezpieczonych kar (Allianz Skarbowy). Nie było zatem ubezpieczenia, które pozwoliłoby na sfinansowanie kosztów bieżącego doradztwa podatkowego w firmie, czyli zabezpieczenia podmiotu gospodarczego jeszcze zanim pojawi się kontrola, a następnie spór podatkowy.

Jaka jest idea ubezpieczenia?

Ideą tego ubezpieczenia jest zapewnienie firmie możliwości skorzystania z renomowanej kancelarii doradztwa podatkowego (Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.) za rozsądne, z góry określone pieniądze. Bardzo często bowiem spotykamy się z sytuacjami, gdy przedsiębiorca potrzebuje „na już” opinii prawnopodatkowej, by rozwiązać nurtujący go problem, a doradca podatkowy widząc, że Klient jest „w potrzebie”, życzy sobie wygórowaną cenę za swoją usługę lub zwyczajnie ma bardzo wysoki poziom stawek za tego rodzaju działalność. Dzięki polisie Allianz Doradca, Klienta nie zaskoczą żadne dodatkowe koszty, a czas oczekiwania na przygotowanie opinii jest na wprost wskazany w ogólnych warunkach ubezpieczenia i wynosi maksymalnie 11 dni roboczych. Co więcej, Klient posiadający polisę jest traktowany priorytetowo, a więc na pierwszeństwo w obsłudze przed innymi Klientami i nie musi zastanawiać się, czy w ogóle zostanie „obsłużony”.

Dlaczego warto kupić polisę?

Nasi Klienci różnie argumentują zakup tej polisy. Część kupuje ją dlatego, że wprost nie stać ich na zakup usług doradztwa podatkowego w renomowanych kancelariach dostępnych na rynku. Inni z kolei traktują Allianz Doradcę jako swego rodzaju „second opinion”, czyli drugą, upewniającą opinię, którą porównują z opinią wydaną przez doradcę, z którym współpracują na co dzień. Kolejne argumenty, z którymi się spotykamy, to chęć otrzymania opinii od renomowanej, znanej w Polsce kancelarii, którą potem zabezpiecza przedsiębiorcę podczas kontroli czy sporu podatkowego, zatem ma szerokie spektrum wiedzy zarówno w doradztwie bieżących jak i w procedurach administracyjnych. Nie należy zapominać o tym, że zapewnienie sobie opinii prawnopodatkowej zmniejsza znacząco ryzyku oskarżenia o świadome działanie na niekorzyść Skarbu Państwa w przypadku wszczęcia postępowania karnoskarbowego! Trudno będzie zarzucić nam działania umyślne, jeżeli w sytuacji wątpliwości np. co do implementacji jakiegoś przepisu w naszej działalności, zapytaliśmy eksperta i działaliśmy zgodnie z jego wytycznymi. Oczywiści może się zdarzyć, że pogląd organu podatkowego będzie odmienny i będzie potrzeba w na drodze postepowania podatkowego potwierdzenia poprawności działań firmy. Jednak mieliśmy wątpliwości → zapytaliśmy → postąpiliśmy zgodnie z opinią eksperta → gdzie tu świadome działanie na niekorzyść Skarbu.

Allianz Doradca a czasy pandemii COVID-19

W ostatnim roku, a więc w czasach, gdzie firmy tną koszty z uwagi na trudną sytuację gospodarczą, coraz częściej słyszymy od Klientów głosy, że ograniczają zakres czynności wpisanych w stałe umowy na doradztwo podatkowe i w tym kontekście zakup polisy Allianz Doradca jest uzupełnieniem aktualnych umów, a jednocześnie jest to tańsza opcja.

Drugą stroną medalu są głosy mówiące o tym, że proces wydawania indywidualnych interpretacji przez organy podatkowe jest bardziej skomplikowany, co w rezultacie znacznie wydłuża czas na otrzymanie odpowiedzi, a jak wiadomo – czas to pieniądz, szczególnie w biznesie.

Zakres ubezpieczenia

W Allianz Doradca Klient ma do wyboru jeden z czterech wariantów ubezpieczenia. Warianty różnią się liczbą pytań, które Klient będzie mógł zadać w trakcie trwania roku polisowego. Zawierając polisę wybieramy spośród 3, 6, 12 lub 24 pytań. Wariant 3 pytań jest dostępny wyłącznie dla firm, które posiadają polisę Allianz Podatnik, lub zawierają ją jednocześnie z polisą Allianz Doradca. Pozostałe trzy warianty może kupić każda firma.

Cały proces zawierania polisy, jak i obsługi szkód prowadzony jest zdalnie, co jest bardzo ważne, przede wszystkim w dzisiejszych czasach. Dokumenty ubezpieczeniowe czyli wniosek i polisę z podpisem kwalifikowanym przekazujemy za pośrednictwem maila, natomiast proces przesyłania zapytań oraz opinii prawnopodatkowych odbywa się w dedykowanych do tego systemie informatycznym Instytutu Studiów Podatkowych.

Do ubezpieczenia może przystąpić niemal każdy Klient, niezależnie od formy prawnej przedsiębiorstwa, niezależnie od przychodów ze sprzedaży. Jedynym ograniczeniem jest branża. Ubezpieczenia nie jest kierowane do firm, które usługowo wykonują czynności księgowe, audytorskie, prawne, a także wszelkie doradztwo finansowe. Pełna lista wyłączonych branż znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia (§6.3 OWU Allianz Doradca).

Ile to kosztuje?

Składki za ubezpieczenie zaczynają się już od 1.200 zł w wariancie 3 pytań oraz od 2.000 zł w wariancie 6 pytań. Tak jak wspominaliśmy wcześniej: Klienta nie zaskoczą żadne dodatkowe koszty i opłaty. Brak jest również udziałów własnych czy franszyz. Do oszacowania składki potrzebujemy informacji o przychodach netto ze sprzedaży za ostatni zamknięty rok podatkowy.