Skip links

Artykuł autorstwa dr Diany R. Bożek w Gazecie Ubezpieczeniowej pt. “Oswoić Podatki”

Wśród katalogu ryzyk, które wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej, są charakterystyczne dla poszczególnych gałęzi biznesu, ale i takie, które śnią się po nocach każdemu przedsiębiorcy – zarówno dużemu jak i małemu. Do tej drugiej kategorii niewątpliwie zaliczyć można ryzyka prawnopodatkowe, zwłaszcza zaś kontrole podatkowe, celno-skarbowe oraz prowadzone przez ZUS

Żadna chyba gałąź prawa nie zmienia się tak dynamicznie jak prawo podatkowe. Globalizacja działalności przedsiębiorstw, rozwój nowych form prowadzenia działalności czy wreszcie doraźne potrzeby polityczne wpływają na tworzenie nowych instrumentów prawnych i ewolucję dotychczas istniejących.

Proste recepty na złożone problemy

Skomplikowanie rodzi potrzebę korzystania z profesjonalnego wsparcia. Rodzi też – zupełnie zwyczajnie – lęk.

Lata doświadczeń w oferowaniu ochrony prawnopodatkowej dobitnie uświadamiają nam, że w sytuacji kryzysowej klient oczekuje jasnej i prostej procedury oraz wsparcia już od pierwszego otrzymanego pisma. Na tych założeniach opieramy się w Allianz, oferując pakiet prawnopodatkowy. W jakich sytuacjach zadziała? Przyjrzyjmy się sytuacjom naszych klientów.

Kiedy przychodzi kontrola

W spółce X rozpoczyna się kontrola w następstwie przepisów o odwrotnym obciążeniu. Wartość domiary na podstawie kontroli szacowana jest na 478 tys. zł.

Zespół doradców podatkowych i radców prawnych jest obecny podczas kontroli i przesłuchań pracowników, przygotowuje odpowiedzi na pytania organów, a także pismo z zastrzeżeniami do protokołu pokontrolnego. Pełnomocnicy reprezentują klienta w kontaktach z Urzędem Celno-Skarbowym, Izbą Skarbową i na etapie postępowania przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

W rezultacie wysokość domiaru do zapłaty wynosi 36 tys. zł. Wynagrodzenie pełnomocników w wysokości 58 tys. zł w całości pokrywa polisa Allianz Podatnik.

Allianz Podatnik jest wyjątkowym rodzajem ubezpieczenia ochrony prawnej. Przeznaczony jest zarówno dla firm, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Jego istotą jest sfinansowanie kosztów pomocy prawnopodatkowej w momencie kontroli podatkowej, celno-skarbowej lub kontroli ZUS, jak również sfinansowanie kosztów obsługi sporu podatkowego lub sporu z ZUS.

Dla dyrektora, dla księgowej

Spółka Y zostaje wmieszana przez nieuczciwego kontrahenta w karuzelę podatkową. Prezesowi zostają postawione zarzuty karno-skarbowe. potrzebuje adwokata, specjalisty od Kodeksu karnoskarbowego (k.k.s.) – koszty jego pracy to kilkaset złotych za konsultację i kilka tysięcy za stawiennictwo przed sądem. Faktura opiewająca na 31,5 tys. zł zostaje opłacona w ramach polisy Allianz Skarbowy.

Allianz Skarbowy jest swoistą kombinacją ubezpieczenia ochrony prawnej  oraz ubezpieczenia OC. Allianz pokrywa m.in. koszty związane z prowadzeniem spraw sądowych z Kodeksu karnoskarbowego oraz Kodeksu karnego w zakresie spraw gospodarczych.

Element odpowiedzialności cywilnej z kolei oznacza pokrycie roszczeń kierowanych przez pracodawcę do pracownika w związku z wykonywaniem przez niego księgowych czynności służbowych (na zasadach określonych w Kodeksie pracy). W takim samych zakresie pokrywane są także roszczenia jednego mocodawcy, gdy osoba wykonująca czynności księgowe pełni je na podstawie innej umowy cywilnoprawnej (zlecenie, samozatrudnienie).

Trudne pytania, szybkie odpowiedzi

Prężnie działający przedsiębiorca chce otworzyć nową halę produkcyjną w specjalnej strefie ekonomicznej. Dodatkowo zastanawia się nad rozszerzeniem działalności na rynki zagraniczne. Przedsiębiorca ma kilka pytań prawnych: jak prawidłowo należy rozliczyć dochody strefowe i pozastrefowe? Z jakimi zwolnieniami / podatkami wiąże się import surowców z Azji? Jak wygląda zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dla osób prawnych w radzie działalności zarówno w ramach strefy, jak i poza nią.

Kancelaria wycenia kompleksową opinię prawną na ok. 11 tys. zł. Klient otrzymuje ją bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w ramach polisy Allianz Doradca.

Allianz Doradca to rozwiązanie wspierające bezpieczne zarządzanie firmą – ubezpieczenie kosztów doradztwa podatkowego. Odpowiada zarówno na potrzeby zarządzających  jak i struktur finansowo-księgowych. Zapewnia wsparcie i bezpieczeństwo w postaci wskazania przepisów prawa, a także indywidualnej interpretacji przepisów w przypadku dylematu podatkowego.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Zarówno brokerzy, jak i zakłady ubezpieczeń od lat edukują klientów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego czy bezpieczeństwa procesów produkcji. Pozytywne efekty tej działalności dostrzegamy wszyscy. Czas więc rozszerzyć tę edukację!

O ryzykach prawnopodatkowych warto rozmawiać z klientami, szukać ubezpieczeniowych możliwości. Będą towarzyszyć nam z całą pewnością. W końcu – jak pisał Benjamin Franklin – na świecie pewne są tylko śmierć i podatki.

Diana Renata Bożek, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Korporacyjnych Allianz Polska

Powyższy tekst jest artykułem, który ukazał się w Gazecie Ubezpieczeniowej nr 37 (1162) 13-19 września 2021. Wszelkie prawna do niniejszego tekstu należą do Wydawcy Gazety Ubezpieczeniowej.