Skip links

Allianz Skarbowy a Polski Ład

Jak zabezpieczyć swoją odpowiedzialność osobistą w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu?

Polski Ład wniósł nie lada zamieszanie u przedsiębiorców i u księgowych. Pierwsze tygodnie nowego roku to zwiększone zainteresowanie szkoleniami związanymi z nowym prawem podatkowym oraz zdecydowanie więcej odwiedzin stron internetowych z informacjami dla księgowych.

Chaos prawny i informacyjny związany z Polskim Ładem wiąże się niestety również ze zwiększonym ryzykiem związanym z prowadzeniem firmy oraz wykonywaniem czynności księgowych. Ryzyko popełnienia błędu w nowej rzeczywistości prawnej jest zdecydowanie większe niż szansa na błąd w latach ubiegłych.

Co mi da polisa Allianz Skarbowy?

Zakres polisy Allianz Skarbowy pozostaje bez zmian. W dalszym ciągu zakres polisy to dwa filary. Po pierwsze jest to odpowiedzialność cywilna pracownika, czyli możliwość sfinansowania roszczenia pracodawcy do ubezpieczonego pracownika wykonującego czynności księgowe. Po drugie jest to ochrona prawna, a więc refundacja kosztów wynajęcia prawnika, który reprezentuje interesy ubezpieczonego podczas postępowania toczonego na podstawie kodeksu karnego skarbowego i kodeksu karnego, a także refundacja kar nałożonych na ubezpieczonego na podstawie kodeksu karnego skarbowego.

Należy jednak wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy: katalog czynności księgowych i zarządczych jest katalogiem otwartym. Oznacza to, że wprowadzenie nowych przepisów prawa podatkowego i skarbowego nie wpływa negatywnie na zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. W ostatnich latach pojawiło się kilka nowych obowiązków dla księgowych, między innymi obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych, raportowanie schematów podatkowych, pracownicze plany kapitałowe czy pozyskiwanie i rozliczanie pomocy publicznej w ramach tarcz antykryzysowych. To wszystko, bez konieczności płacenia dodatkowej składki i bez konieczności rozszerzania polisy Allianz Skarbowy jest w zakresie polisy.